Miêu Tả Hà Nội Bằng Tiếng Anh Đơn Giản, Cực Hay!, Giới Thiệu Về Hà Nội Bằng Tiếng Anh (Cực Dễ)

Giới thiệu thành phố hà nội Hà Nội rất có thể là một chủ đề không những được nói trong giao tiếp thường ngày nhiều hơn trong IELTS Speaking. Thuộc IELTS Fighter điểm qua những từ vựng, chủng loại câu, đoạn văn reviews về hà thành bằng tiếng Anh nhé.

Bạn đang xem: Miêu tả hà nội bằng tiếng anh

Từ vựng giờ Anh về Hà Nội

IELTS Fighter xin gửi đến các bạn tổng hợp một trong những từ vựng thường xuyên được áp dụng để miêu tả thủ đô Hà Nội. Các bạn cũng có thể sử dụng gần như từ này khi chạm mặt topic diễn đạt thành phố ai đang sinh sống.

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

Ancient town

/ˈeɪnʃ(ə)nt taʊn/

Phố cổ

Historical places of interest

/hɪsˈtɒrɪkəl ˈpleɪsɪz ɒv ˈɪntrɪst/

Địa danh định kỳ sử

Specialties

/ˈspɛʃəltiz/

Đặc sản

Culinary enthusiast

/ˈkʌlɪnəri ɪnˈθjuːzɪæst/

Người đam mê ẩm thực

Traditional cuisine

/trəˈdɪʃənl kwi(ː)ˈziːn/

Ẩm thực truyền thống

Architectural works

/ˌɑːkɪˈtɛkʧərəl wɜːks/

Tác phẩm loài kiến trúc

Atmosphere

/ˈætməsfɪə/

Không khí

Capital

/ˈkæpɪtl/

Thủ đô

Tourist

/ˈtʊərɪst/

Du khách

Tourist attractions

/ˈtʊərɪst əˈtrækʃ(ə)n/

Địa điểm thu bán rất chạy du lịch

Long-standing traditions

/ˈlɒŋˈstændɪŋ trəˈdɪʃənz/

Truyền thống thọ đời

Attractive destinations

/əˈtræktɪv ˌdɛstɪˈneɪʃənz/

Điểm mang lại thu hút

Local culture

/ˈləʊkəl ˈkʌlʧə/

Văn hóa địa phương

World heritage

/wɜːld ˈhɛrɪtɪʤ/

Di sản cầm giới

Street vendors

/striːt ˈvɛndɔːz/

Người bán sản phẩm rong

Elegant

/ˈɛlɪgənt/

Thanh lịch

Crowded

/ˈkraʊdɪd/

Đông đúc

Traffic jams

/ˈtræfɪk ʤæmz/

Tắc đường

Famous

/ˈfeɪməs/

Nổi tiếng

One – thousand – year – old Ha Noi

Hà Nội 1000 năm

Hoa Lo Prison

Nhà tầy Hỏa Lò

Red River Delta

đồng bằng Sông Hồng

Infrastructure

/ˈɪnfrəstrʌktʃə(r)/

cơ sở hạ tầng

Prestigious

/preˈstɪdʒəs/

uy tín

Administrative office

/ədˈmɪnɪstrətɪv ˈɒfɪs/

cơ quan lại hành chính

Bustling

/ˈbʌslɪŋ/

nhộn nhịp

Uncle Ho’s mausoleum

Lăng Bác

Turtle Tower

Tháp Rùa

Hoan Kiem Lake

Hồ trả Kiếm

The One Pillar Pagoda

Chùa Một Cột

Delicious

/dɪˈlɪʃəs/

Ngon miệng

Ancient

/ˈeɪnʃənt/

Cổ xưa, cũ

Street

/striːt/

Đường phố

Tourist

/ˈtʊərɪst/

Khách du lịch

Traffic congestion

/ˈtræfɪk kənˈdʒestʃən/

Tắc đường

Hospitable

/hɒˈspɪtəbl/

Hiếu khách

Kebab rice noodles

Bún chả

Noodle with fried tofu & shrimp paste

Bún đậu mắm tôm

Những mẫu câu diễn tả về hà nội Hà Nội

Về phần đông địa danh nối sát với lịch sử dân tộc Hà Nội

- There are numerous historical landmarks & historic buildings in the thành phố of Hanoi. (Hà Nội có nhiều những địa danh và vị trí gắn lập tức với định kỳ sử)

- Hanoi has an antiquated appearance & a history spanning more than a millennium. (Hà Nội mang tầm dáng cổ kính và lịch sử trải dài ra hơn một thiên niên kỷ.)

- When President Ho đưa ra Minh read the Democratic Republic of Vietnam"s declaration of independence on September 2, 1945, in ba Dinh Square, Hanoi witnessed a momentous historical event. ( Khi quản trị Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn hòa bình của nước việt nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại trung tâm vui chơi quảng trường Ba Đình, tp. Hà nội đã chứng kiến một sự kiện lịch sử vẻ vang trọng đại)

Miêu tả về fan dân Hà Nội

- Hanoi residents not only get along with one another, but also with the environment (Cư dân tp hà nội không chỉ hạnh phúc với nhau ngoài ra với môi trường.)

- Visitors are always warmly welcomed by the friendly locals (Du khách luôn luôn được mừng đón nồng sức nóng bởi người dân địa phương thân thiện)

Giới thiệu về ẩm thực Hà Nội

- The famous dishes pho and bun thân phụ will be introduced lớn you in Hanoi (Những món ăn danh tiếng như phở và bún chả sẽ được reviews đến các bạn khi cho thăm Hà Nội)

- There are a wide variety of dishes in Hanoi cuisine. (Có rất nhiều món ăn trong nhà hàng Hà Nội)

Giới thiệu về cảnh sắc Hà Nội

- The scenery in Hanoi is both ancient và contemporary (Phong cảnh ở thủ đô vừa cổ kính vừa hiện tại đại)

- Many trees in Hanoi are over a century old (Nhiều hoa cỏ ở thành phố hà nội có tuổi đời hơn một cố kỉnh kỷ)

Đoạn văn miêu tả, trình làng về thành phố hà nội Hà Nội

Đoạn văn 1

If you get the chance to lớn visit Hanoi, I"m sure it will be an experience you never forget. Along with being the capital of Vietnam, Hanoi is well-known for its fantastic locations, cuisine, and residents.

(Nếu bạn có cơ hội đến thăm Hà Nội, tôi chắc hẳn rằng rằng kia sẽ là 1 trải nghiệm các bạn không lúc nào quên. Thuộc với việc là tp. Hà nội của Việt Nam, thủ đô còn nổi tiếng với rất nhiều địa điểm, ẩm thực và người dân tuyệt vời)

The Old Quarter is a maze of streets that dates back khổng lồ the 13th century and is the most historic part of Hanoi. Guilds erected the communal houses in the Old Quarter as modest temples to a local deity known as the Bach Ma, or white Horse, who symbolizes the đô thị itself. The Temple of Literature, a Confucian sanctuary & longtime center of learning in Vietnam, is another must-see attraction.

(Khu phố cổ là 1 trong mê cung của rất nhiều con phố tất cả từ cố kỉnh kỷ 13 và là khoanh vùng lịch sử tốt nhất của Hà Nội. Các bang hội dựng Đình trong khu phố Cổ giống như các đền thờ một vị thần địa phương được điện thoại tư vấn là Bạch Mã, xuất xắc Bạch Mã, thay mặt cho chủ yếu thành phố. Văn Miếu, chỗ tôn nghiêm của Nho giáo cùng là trung trọng tâm học tập cổ xưa ở Việt Nam, là 1 trong điểm tham quan không thể làm lơ khác)

The best place to enjoy traditional Vietnamese arts, including opera, theater, and performances with water puppets that depict Vietnamese myths and folklore, is in Hanoi. The city is also home to many charming little bars. Pull up a small plastic stool on a corner or in one of the many quaint, open-air bars serving the local brew bia-hoi for a vivid taste of local street life, Hanoi style.

(Nơi tốt nhất để trải nghiệm nghệ thuật truyền thống lịch sử Việt Nam, bao hàm opera, sân khấu và màn trình diễn múa rối nước mô tả thần thoại và văn hóa truyền thống dân gian Việt Nam, là sống Hà Nội. Thành phố cũng là nơi có nhiều quán bar nhỏ dại quyến rũ. Kéo một dòng ghế nhựa nhỏ ở một góc hoặc tại một trong không ít quán bar quanh đó trời, cổ kính ship hàng bia khá địa phương để trải nghiệm hương vị trung thực của cuộc sống đường phố địa phương, phong thái Hà Nội)

In Hanoi, it is difficult to eat poorly. The best local cuisine in Hanoi is available at tiny, one-dish eateries that are typically just open-air joints along the street, where you might wonder why a line is snaking out the door. Anywhere you go, you can find the common pho, a noodle soup served with slices of beef or chicken, fresh bean sprouts, & condiments. Also, make sure to try Hanoi"s renowned "cha ca" spicy fish fry.

(Ở Hà Nội, bạn sẽ khó nhằm tìm thấy một mosn ăn tệ. Các món ăn uống địa phương ngon tuyệt nhất ở Hà TheNội gồm tại những quán nạp năng lượng nhỏ, một món thường chỉ là gần như quán nạp năng lượng ngoài trời dọc theo con phố, nơi bạn cũng có thể tự hỏi nguyên nhân một hàng dài vẫn nối đuôi nhau thoát ra khỏi cửa. Bất kể nơi nào các bạn đi, chúng ta có thể tìm thấy món phở phổ biến, một loại bánh phở ăn lẫn với đông đảo lát thịt trườn hoặc giết gà, giá bán đỗ tươi cùng gia vị. Ko kể ra, hãy nhớ thử món chả cá cay khét tiếng của Hà Nội)

Đoạn văn 2

Vietnam"s capital thành phố is Hanoi. It is well-known for its many wonderful locations, cuisine, và the Hanoi people. Being born và raised in Hanoi makes me incredibly proud.

(Thủ đô của nước ta là Hà Nội. Khu vực đây khét tiếng với nhiều vị trí tuyệt vời, siêu thị nhà hàng và về chính fan Hà Nội. Được hiện ra và phệ lên ở hà nội thủ đô khiến tôi vô cùng tự hào)

A million people travel lớn Hanoi annually. Uncle Ho"s Mausoleum, Hoa Lo Prison, Long Bien Bridge, One Pillar Pagoda, & many other places are popular tourist destinations in Hanoi. Each location has a special historical significance that is sacred. In regards lớn traffic, during the day, roads are congested with traffic, particularly during rush hours. Motorbikes are the mode of transportation of choice for locals in Hanoi. The city"s lungs, which are full of lush trees, parks, và lakes, keep the air clean and fresh. The people of Hanoi are gracious, amiable, và welcoming. If you visit Hanoi, you should sample some of the city"s well-known dishes, including "Phở,"- Vietnam rice noodles, noodle with fried tofu và shrimp paste,...

(Một triệu người đi du ngoạn đến thành phố hà nội hàng năm. Lăng Bác, bên tù Hỏa Lò, ước Long Biên, chùa Một Cột và các nơi khác là hầu hết điểm phượt nổi tiếng nghỉ ngơi Hà Nội. Mỗi địa điểm đều có một chân thành và ý nghĩa lịch sử đặc trưng thiêng liêng.

Về giao thông, ban ngày các tuyến đường tiếp tục xảy ra ùn tắc giao thông, độc nhất vô nhị là vào khung giờ cao điểm. Xe thiết bị là phương tiện dịch chuyển được bạn dân tp. Hà nội lựa chọn. Lá phổi của thành phố với nhiều cây cối xanh mát, công viên, đầm nước giúp ko khí luôn trong lành cùng sạch sẽ. Tín đồ dân tp hà nội rất duyên dáng, hòa nhã và hiếu khách. Nếu mang lại thăm Hà Nội, bạn nên nếm thử một vài món ăn khét tiếng của thành phố, bao gồm bún chả Hà Nội, bún đậu mắm tôm,...)

We perceive Hanoi as a thành phố that is both contemporary & historic. Everyone who remembers Hanoi experiences an unforgettable emotion. I adore and am proud of my hometown, Hanoi.

(Chúng tôi cảm nhận hà thành là một thành phố vừa hiện đại vừa kế hoạch sử. Ai ghi nhớ về Hà Nội đều sở hữu một cảm xúc khó quên. Tôi yêu quý và trường đoản cú hào về hà thành quê mùi hương tôi)

Hy vọng bài chia sẻ của IELTS Fighter đã giúp bạn tự tin rộng khi tất cả dịp trình làng về tp. Hà nội bằng giờ Anh với đồng đội quốc tế. Bạn có thể sử dụng mẫu bài xích trên luyện nói để nâng cao kỹ năng nói, thuyết trình của mình nữa nhé! hứa hẹn gặp các bạn trong những bài học tập tiếp theo.

Giới Thiệu Về tp hà nội Bằng tiếng Anh ❤️️ 15 bài xích Hay độc nhất ✅ chia sẻ Đến chúng ta Đọc Những bài viết Đặc nhan sắc Được chọn lọc Từ ova.edu.vn Sau Đây.


Đoạn Văn trình làng Về hà nội Bằng giờ đồng hồ Anh – bài bác 1

Đoạn Văn giới thiệu Về thành phố hà nội Bằng giờ Anh gọn nhẹ giúp các em có thể tham khảo với học hỏi.


Hanoi is the capital of Vietnam, & has been a place khổng lồ keep and witness more than 1000 years of a long history.

That is why this place is a solemn ancient city. Walking around Hanoi, you will see ancient architectures such as tía Dinh Square, Hoan Kiem Lake, or Temple of Literature. All together create an ancient & historic city.

Xem thêm: Biu Da Mặt Là Gì ? Ưu, Nhược Điểm Khi Peel Bạn Cần Biết Peel Da Có Tốt Không

The people here are very gentle & hospitable. The dish is unique and diverse.


Tạm dịch

Hà Nội là hà nội của Việt Nam, là nơi lưu lại và chứng kiến hơn 1000 năm lịch sử hào hùng lâu đời.

Dạo một vòng Hà Nội, các bạn sẽ nhìn thấy những phong cách xây dựng từ lâu lăm như trung tâm vui chơi quảng trường Ba đình, hồ Gươm, văn miếu quốc tử giám Quốc Tử Giám,… tất cả cùng khiến cho một nét cổ điển đậm chất lịch sử một giai thoại hào hùng.

Người dân tại chỗ này thì khôn xiết hiền hòa với hiếu khách. Món nạp năng lượng thì độc đáo và nhiều dạng.


*

Giới Thiệu Về hà nội thủ đô Bằng giờ đồng hồ Anh Ngắn – bài xích 2

trình làng Về thủ đô hà nội Bằng giờ đồng hồ Anh Ngắn giúp các em có thêm vào cho mình các vốn từ bỏ vựng hay để triển khai bài văn.

Hanoi is a capital that always appears with both ancient và modern looks.

If you want lớn find a place lớn both learn the history và have fun, Hanoi is the destination for you. With over 1000 years of history, Hanoi attracts you with an old và dignified look. Along with the development of the country, Hanoi appears modern và vibrant for skyova.edu.vnapers.

Coming to lớn Hanoi, you not only see the architectural works but also to lớn immerse yourself in the chất lượng culture here.


Tạm dịch

Hà Nội là một tp. Hà nội luôn tồn tại với nét vừa cổ điển vừa hiện đại.

Nếu bạn muốn tìm một vị trí để vừa tò mò lịch sử vừa vui chơi và giải trí thì Hà Nội chính là là đích đến dành cho bạn. Với trên 1000 năm lịch sử, hà nội thu hút các bạn bằng một nét xưa cũ, trang nghiêm. Cùng với sự cải tiến và phát triển của làng mạc hội, hà nội xuất hiện nay với nét hiện nay đại, nhộn nhịp với những tòa bên chọc trời.

Đến với tp hà nội không chỉ để chiêm ngưỡng các công trình xây dựng kiến trúc mà còn hòa tâm hồn và đường nét văn hóa rất dị nơi đây.

Đón Đọc bài xích ⏩ giới thiệu Đà Nẵng bằng Tiếng Anh, tiếng Trung❤️️15 Mẫu


*

Giới Thiệu Về thành phố hà nội Bằng tiếng Anh Đơn Giản – bài xích 3

thuộc đón đọc bài xích văn ra mắt Về hà thành Bằng giờ Anh Đơn Giản để cùng share đến đồng đội năm châu về quê hương của chính bản thân mình nhé!

Hanoi is a dreamy thành phố has been infatuated human heart. Besides the noise & busyness, that is the poetic và peaceful beauty. From long time ago, Hanoi was famous for thirty-six streets… Each street is a village, has chất lượng characteristics unique. In general, people here are very elegant, open-minded and friendly. They are very willing to lớn give directions to tourists and even invite them home. Besides, they are also very hardworking people, always try their best in life.

Most of their time they spend on working & raising their children. Coming lớn Hanoi, we can not ignore the tourist attractions such as Bat Trang pottery village, the Temple of Literature, President Ho chi Minh mausoleum, one pillar pagoda, … They are associated with the existence & development of Hanoi, also Vietnam. Here, we will be attracted by the special dishes such as Vong Rice, Trang Tien ice cream, Ho Tay shrimp cake … They are very delicious and are special characteristic of Hanoi, not similar khổng lồ anywhere.

For me, Hanoi is a beautiful và poetic city. Hope that one day, I will meet the dream of a travel khổng lồ Bat Trang pottery.


Tạm dịch

Hà Nội mộng mơ từ lâu đã si mê trái tim bao con người. Cạnh bên sự ầm ĩ tấp nập, đó chính là vẻ đẹp yêu cầu thơ, thanh bình. Từ xưa, khu vực đây đã danh tiếng với tía mươi sáu phố phường. Mỗi phố là một trong làng nghề, gồm có đặc điểm cá biệt độc đáo. Nhìn tổng thể con người nơi đây cực kỳ thanh lịch, dỡ mở và thân thiện. Họ vô cùng sẵn lòng đi đường cho khách phượt và thậm chí là mời về đùa nhà. Lân cận đó, chúng ta cũng là đầy đủ con bạn vô cùng cần cù chăm chỉ, luôn luôn nỗ lực vươn lên vào cuộc sống.

phần nhiều thời gian của họ dành để triển khai việc mưu sinh với nuôi nấng con cái. Đến với Hà Nội, ta không thể bỏ qua những điểm du lịch thu hút như buôn bản gốm chén Tràng, văn miếu quốc tử giám Quốc Tử Giám, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Một Cột,… Chúng nối sát với sự vĩnh cửu và trở nên tân tiến của Hà Nội tương tự như Việt Nam. Tại đây, họ sẽ bị thú vị bởi các món ăn đặc sản như cốm Vòng, kem Tràng Tiền, bánh tôm hồ nước Tây,… chúng khá thơm ngon cùng là đều nét rất riêng biệt của Hà Nội, không lẫn với bất kể làng quê nào khác.

Đối với tôi, thủ đô là một tp xinh đẹp, nên thơ, hy vọng rằng một ngày như thế nào đó, thôi vẫn thỏa được ước mơ có tác dụng gốm bát Tràng.

ova.edu.vn Gợi Ý bài xích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *