TÀI CHÍNH CÔNG

CHỦ ĐỀ MỚI NHẤT

XEM NHIỀU NHẤT

Đầu tư công tiết kiệm

(Chinhphu, vn) - Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong các lĩnh vực quản lý được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính đã đưa ra các chỉ tiêu và giải pháp để THTK, CLP trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trong toàn ngành