CÁC LOẠI QUẢ TRONG TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ THÔNG DỤNG, CÁC LOẠI TRÁI CÂY BẰNG TIẾNG ANH

Trái cây là một số loại thực phẩm vừa ngon miệng, vừa bổ sung cập nhật nhiều vitamin và chất khoáng giúp tăng tốc sức khỏe. Mặc dù nhiên, các loại trái cây này trong giờ đồng hồ Anh được viết như vậy nào? Phiên âm ra sao? Hãy thuộc Langmaster tò mò các tự vựng giờ Anh về trái cây ngay dưới đây.

Bạn đang xem: Các loại quả trong tiếng anh

1. Các từ vựng giờ Anh về trái cây

1.1 tự vựng tiếng Anh về những loại trái cây

Trái cây là loại thực phẩm thường dùng đối với cuộc sống thường ngày của chúng ta. Tuy vậy phiên âm và phương pháp viết của các loại trái cây này như thế nào? Hãy cùng Langmaster mày mò ngay dưới đây:

Từ vựng tiếng anh về trái cây

Avocado /ˌævəˈkɑːdəʊ/: bơ
Apple /’æpl/: táo
Orange /ˈɒrɪndʒ/: cam
Banana /bə’nɑ:nə/: chuối
Grape /greɪp/: nho
Grapefruit /’greipfru:t/: bưởi
Starfruit /’stɑ:r.fru:t/: khếMango /´mæηgou/: xoài
Pineapple /’pain,æpl/: dứa, thơm
Mangosteen /ˈmæŋɡəstiːn/: măng cụt
Mandarin /’mændərin/: quýt
Kiwi fruit /’ki:wi fru:t/: kiwi
Kumquat /’kʌmkwɔt/: quất
Jackfruit /’dʒæk,fru:t/: mít
Durian /´duəriən/: sầu riêng
Lemon /´lemən/: chanh vàng
Lime /laim/: chanh vỏ xanh
Papaya (or pawpaw) /pə´paiə/: đu đủ
Soursop /’sɔ:sɔp/: mãng ước xiêm
Custard-apple /’kʌstəd,æpl/: mãng mong (na)Plum /plʌm/: mận
Apricot /ˈæ.prɪ.kɒt/: mơ
Peach /pitʃ/: đào
Cherry /´tʃeri/: anh đào
Rambutan /ræmˈbuːtən/: chôm chôm
Coconut /’koukənʌt/: dừa
Guava /´gwa:və/: ổi
Pear /peə/: lê
Fig /fig/: sung
Dragon fruit /’drægənfru:t/: thanh long
Melon /´melən/: dưa
Watermelon /’wɔ:tə´melən/: dưa hấu
Lychee (or litchi) /’li:tʃi:/: vải
Longan /lɔɳgən/: nhãn
Pomegranate /´pɔm¸grænit/: lựu
Berry /’beri/: dâu
Strawberry /ˈstrɔ:bəri/: dâu tây
Passion-fruit /´pæʃən¸fru:t/: chanh dây
Persimmon /pə´simən/: hồng
Tamarind /’tæmərind/: me
Cranberry /’krænbəri/: quả phái mạnh việt quất
Jujube /´dʒu:dʒu:b/: táo bị cắn ta
Das /deit/: trái chà là
Green almonds /gri:n ‘ɑ:mənd/: trái hạnh xanh
Ugli fruit /’ʌgli’fru:t/: trái chanh vùng Tây Ấn
Citron /´sitrən/: quả thanh yên
Currant /´kʌrənt/: nho Hy Lạp
Ambarella /’æmbə’rælə/: cóc
Indian cream cobra melon /´indiən kri:m ‘koubrə ´melən/: dưa gang
Granadilla /,grænə’dilə/: dưa Tây
Cantaloupe /’kæntəlu:p/: dưa vàng
Honeydew /’hʌnidju:/: dưa xanh
Malay apple /mə’lei ‘æpl/: điều
Star táo khuyết /’stɑ:r ‘æpl/: vú sữa
Almond /’a:mənd/: trái hạnh
Chestnut /´tʃestnʌt/: hạt dẻ
Honeydew melon /’hʌnidju: ´melən/: dưa bở ruột xanh
Blackberries /´blækbəri/: mâm xôi đen
Raisin /’reizn/: nho khô

1.2 từ bỏ vựng về những loại rau trái cây màu đỏ

Squash /skwɒʃ/: Bí
Beetroot /ˈbiːt.ruːt/: Củ dền
Tomato /təˈmɑː.təʊ/: Cà chua
Bell pepper /ˈbel ˌpep.ər/: Ớt chuông
Hot pepper /hɒt, pep.ər/: Ớt cay
Carrot /ˈkær.ət/: Cà rốt
Pumpkin /ˈpʌmp.kɪn/: túng thiếu đỏ

1.3 tự vựng về các loại rau hoa quả màu vàng

Corn /kɔːn/: Ngô (bắp)Sweet potato /ˌswiːt pəˈteɪ.təʊ/: Khoai lang
Ginger /ˈdʒɪn.dʒər/: Gừng
Lotus root: Củ sen
Turmeric: Nghệ

=> 150+ TỪ VỰNG VỀ CÁC MÔN THỂ THAO BẰNG TIẾNG ANH SIÊU HOT

=> 190+ TỪ VỰNG VỀ CÁC nhỏ VẬT MUỐN GIỎI TIẾNG ANH CHỚ BỎ QUA!

1.4 trường đoản cú vựng về các loại dưa

Watermelon /ˈwɔːtəˌmɛlən/: Dưa hấu
Cantaloupe /ˈkæntəˌluːp/: Dưa lưới
Galia: Dưa Galia
Canary melon / kəˈneəri ˈmɛlən/: Dưa hoàng yến
Honeydew /ˈhʌnɪdju/: Dưa lê
Winter melon /ˈwɪntə ˈmɛlən/: túng thiếu đao
Cucumber /ˈkjuːkʌmbə/: Dưa chuột
Christmas melon /krɪsməs ˈmɛlənc/: Dưa santa Claus
Casaba melon: Dưa múi Casaba
Crenshaw melon: Dưa Mỹ vô cùng ngọt
Horned melon: / hɔːnd ˈmɛlən/: Dưa leo sừng vàng
Bailan melon: Dưa Lan Châu
Charentais: Dưa Charentais
Hami: Dưa lưới hami
Bitter melon /ˈbɪtə ˈmɛlən/: Mướp đắng

1.5 tự vựng về những loại quả chúng ta berry

Strawberry /ˈstrɔˌbɛri/: Dâu tây
Cranberry /ˈkrænˌbɛri/: phái mạnh việt quất
Blackberry /ˈblækˌbɛri/: Dâu đen
Boysenberry: Mâm xôi lai
Blackcurrant /ˈblækˈkʌrənt/: Lý chua đen
Goji Berry: Cẩu kỷ tử
Acai Berry: quả Acai
Mulberry /ˈmʌlbəri/: Dâu tằm
Tayberry /ˈbɪlbəri/: Dâu tây
Bilberry: Việt quất đen
Elderberry: Quả cơm cháy
Chokeberry: Anh đào dại
Cloudberry: Mâm xôi Bắc cực
Gooseberry /gusˌbɛri/: Me rừng
Raspberry /ˈræzˌbɛri/: Phúc bồn tử
Huckleberry /ˈhʌkəlˌbɛri/: quả nham lê
Blueberry /ˈbluˌbɛri/: Việt quất
Lingonberry: Quả hồ nước lý

=> 230+ TỪ VỰNG VỀ TRƯỜNG HỌC AI HỌC TIẾNG ANH CŨNG PHẢI BIẾT

=> TỔNG HỢP 150 TỪ VỰNG VỀ DU LỊCH VÀ CÁC CÂU GIAO TIẾP CƠ BẢN NHẤT

1.6 từ bỏ vựng về các loại quả họ cam

Lime /laɪm/: chanh
Lemon /ˈlem.ən/: Chanh vàng
Apricot /ˈeɪ.prɪ.kɒt/: quả mơ
Pomelo /ˈpɒm.ɪ.ləʊ/: trái bưởi
Pineapple /ˈpaɪnˌæp.əl/: quả dứa
Ambarella /ʌmˈbrel.ə/: quả cóc
Tamarind /ˈtæm.ər.ɪnd/: trái me
Mango /ˈmæŋ.ɡəʊ/: Xoài
Green táo bị cắn /ˌæp.əl ˈɡriːn/: táo xanh
Orange /ˈɒr.ɪndʒ/: quả cam
Star fruit /ˈstɑː.fruːt/: quả khếGuava /ˈɡwɑː.və/: trái ổi
Plum /plʌm/: trái mận
Kiwi /ˈkiː.wiː/: quả Kiwi
Strawberry /ˈstrɑːˌber.i/: Dâu tây
Tomato /təˈmɑː.təʊ/: Cà chua

2. Một số thành ngữ về những loại hoa quả thông dụng

Từ vựng tiếng Anh về các loại trái cây ở trên sẽ giúp bạn nâng cao vốn tự vựng cũng như là gọi biết của mình. Mặc dù nhiên, một điều các bạn cần lưu ý, nhiều lúc các từ vựng hoa quả ở bên trên ghép lại cùng với nhau, sinh sản thành thành ngữ thì lại mang nghĩa khác hoàn toàn. Bởi thế, hãy xem thêm ngay về những thành ngữ này bên dưới đây.

Một số thành ngữ về các loại hoa trái thông dụng

Go banana: tức là tức giận, tức điên lên

Ví dụ:

My mother would go bananas if she knew my result (Mẹ tôi vẫn tức giận nếu như bà ấy biết được hiệu quả học tập của tôi)

Apples & oranges: khác biệt

Ví dụ:

I và my brother are just apples and oranges (Tôi cùng anh trai tôi chẳng có gì giống nhau)

Not give a fig: không tồn tại hứng thú với câu hỏi gì đó

Ví dụ:

He"s bragging about his family. But I don’t give a fig (Anh ta đã khoe vùng về gia đình mình tuy vậy tôi chả quan lại tâm)

The táo khuyết of one’s eye: Được ai đó quý mến, say mê thú

Ví dụ:

My family has three children, but my youngest son is the hãng apple of her eye (Nhà tôi tất cả 3 đứa con, tuy thế cậu bé út được yêu thích nhất)

The cherry on the cake: Thứ sau cùng để phần đông thứ hoàn hảo

Ví dụ: 

The fabulous weather was just the cherry on the cake (Thời tiết hoàn hảo làm phần đông thứ trở lên hoàn hảo)

=> TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> đứng đầu 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

3. Một trong những câu nói sử dụng từ vựng về hoa quả trong giờ đồng hồ Anh

Dưới đây là một số câu nói thực hiện từ vựng giờ Anh về hoa quả thông dụng để bạn cũng có thể tham khảo:

These apples are rotten. (Những quả hãng apple này bị thối rồi)This orange tastes rather tart/ sour (Quả cam này tương đối chua) Do you lượt thích fruits? What’s your favorite one? (Bạn gồm thích ăn uống trái cây không? mình thích loại nào nhất?)Vietnam is a tropical country so we have a lot of kinds of fruits. Such as avocado, apple, orange, banana, grapefruit,.... (Việt nam là nước nhiệt đới gió mùa nên công ty chúng tôi có rất nhiều loại hoa quả. Như bơ, táo, cam, chuối, bưởi,...)

ĐĂNG KÝ NGAY:

Phía trên là toàn bộ từ vựng giờ Anh về trái cây để bạn có thể học hỏi. Mong muốn sẽ giúp cải thiện khả năng, vốn tự vựng giờ anh của các bạn. Kế bên ra, nhớ là tham gia những lớp học của Langmaster nhằm “chinh mục” giờ Anh một cách dễ dãi nhất nhé.

Tên các loại trái cây bởi tiếng Anh là bộ từ vựng tiếng Anh về trái cây mà ova.edu.vn đọc cho các bạn đang làm các bước liên quan cho tiếng Anh, đặc biệt là chúng ta bếp, công ty hàng, quầy bar,… tất cả các từ vựng đều phải sở hữu phiên âm. Đặc biệt cửa hàng chúng tôi có video giọng hiểu tiếng Anh của người bản xứ và một số mẫu câu liên quan đến trái cây.

*
Tên các loại trái cây bởi tiếng Anh

Từ vựng tên các loại trái cây bởi tiếng Anh

Orange /ɒrɪndʒ/ – quả camGreen apple /grin ˈæpəl/ – Quả táo xanhRed apple /rɛd ˈæpəl/ – táo khuyết đỏWatermelon /ˈwɔtərˌmɛlən/ – trái dưa hấuBanana /bəˈnænə/ – quả chuốiGrapes /greɪps/ – trái nhoStrawberry /ˈstrɔˌbɛri/ – trái dâu tâyPineapple /ˈpaɪˌnæpəl/ – trái dứaMelon /ˈmɛlən/ – trái dưaApricot /ˈeɪprəˌkɑt/ – trái mơPomegranate /ˌpɑməˈgrænət/ – quả lựuMangosteen /ˈmæŋgoʊˌstin/ – trái măng cụtPear /pɛr/ – quả lêBlueberry /ˈbluˌbɛri/ – trái việt quấtCherimoya /ˌtʃer.əˈmɔɪ.ə/ – Quả mãng cầu Nam MỹBlackberry /ˈblækˌbɛri/ – Dâu black (Quả mâm xôi đen)Lingonberry – Quả phái nam việt quất (Quả hồ nước lý)Artichoke /ˈɑrtəˌʧoʊk/ – AtisôRambutan /ræmˈbuː.tən/ – trái chôm chômGuava /ˈɡwɑː.və/- trái ổiLoquat /ˈloʊˌkwɑt/ – Nhót tâyTangerine /ˈtæn.dʒə.riːn/ – quả quýtChokeberry /ˈtʃoʊk.ber.i/ – Anh đào đenDurian /ˈdʊr.i.ən/ – quả sầu riêngRaspberry /ˈræz.ber.i/ – trái mâm xôi đỏMango /ˈmæŋ.ɡoʊ/ – trái xoàiOlives /ˈɑː.lɪv/ – trái Ô liuBuddha’s hand /ˈbudəz hænd/ – trái Phật thủCranberry /ˈkræn.ber.i/ – Mạn việt quấtDragon fruit /ˈdræɡ.ən ˌfruːt/ – Thanh longCloudberry /ˈklaʊd.ber.i/ – trái dâu mâyPapaya /pəˈpaɪ.ə/ – quả đu đủMuscat /ˈmʌskæt/ – Nho Muscat
*
Tên những loại trái cây bằng tiếng AnhPlum /plʌm/ – quả mậnCherry /ˈtʃer.i/ – quả anh đàoGoji berry /ˈɡoʊ.dʒi ˌber.i/ – Câu kỷ tửGrapefruit /ˈɡreɪp.fruːt/ – Quả bòng laiBlack currant /ˈblæk.kɝː.ənt/ – Lý chua đenPomelo /ˈpɑː.mə.loʊ/ – trái bưởiTamarind /ˈtæm.ɚ.ɪnd/ – trái meKiwi /ˈkiː.wiː/ – trái Kiwi (Dương đào)Gooseberry /ˈɡʊz.bər.i/ – quả lý gaiFeijoa – Ổi dứaCoconut /ˈkoʊ.kə.nʌt/ – quả dừaDamson plum /ˈdæmsən plʌm/ – quả mận tíaAvocado /ˌæv.əˈkɑː.doʊ/ – quả bơLongan /ˈlɑːŋ.ɡən/ – quả nhãnElderberry /ˈel.dɚˌber.i/ – Quả cơm cháySalak /ˈsælək/ – Quả domain authority rắnRedcurrant – /ˈredˌkɝː.ənt/ Nho chuỗi ngọcPitaya /pɪˈtaɪ.ə ˌfruːt/) – Thanh longBreadfruit /ˈbred.fruːt/ – trái Xa kêBlood orange /ˈblʌd ˌɔːr.ɪndʒ/ – Cam đỏPumpkin /ˈpʌmp.kɪn/ – Quả túng ngôPersimmon /pɚˈsɪm.ən/ – trái hồngMulberry /ˈmʌl.ber.i/ – quả dâu tằm
*
Tên những loại trái cây bằng tiếng Anh

Video tên các loại trái cây bằng tiếng Anh


Đây là đoạn clip Tên các loại trái cây bởi tiếng Anh của Thế người trẻ tuổi Thơ – Youtube

Một số mẫu câu tương quan đến trái cây

These fruits are rotten!!/ phần lớn quả này thối rồi!!It’s ripe/ unripe./ Nó chín rồi đó./ nó đang chưa chín đâu.This táo khuyết tastes rather tart/ sour./ Quả táo bị cắn dở này tương đối chát/ chua.These mandarins are sweet./ gần như quả quít này thật ngọt.Do you lượt thích fruits? What’s your favorite one?/ bạn có thích ăn uống trái cây không? bạn muốn loại như thế nào nhất?I like grapes the most./ Tôi thích nạp năng lượng nho nhất.Any kind of them./ Loại hoa trái nào tôi cũng thích.Do you like fruit juice/ fruit salad/… ?/ chúng ta có mê thích nước hoa quả/ rau củ trộn hoa quả/… không?Yes. It’s good for our health./ Có chứ. Nó xuất sắc cho sức khỏe mà.How often bởi you eat fresh fruit?/ chúng ta có thường nạp năng lượng trái cây tươi không?I eat a lot of fruits every day./ Tôi ăn tương đối nhiều trái cây mỗi ngày.Do you think fruits are good for our health?/ chúng ta có nghĩ trái cây giỏi cho sức mạnh không?Yes of course./ Đương nhiên rồi.What kind of fruits bởi vì you buy at the market?/ các bạn hay mua loại quả như thế nào ở chợ?I often buy…./ Tôi thường mua…What are the most common/ popular/ favorite fruits in your country?/ một số loại hoa quả nào phổ biến/ được ham mê nhất ở non sông bạn?Vietnam is a tropical country so we have a lot of kinds of fruits, I think lychee & rambutan are popular ones và Vietnam also exports these fruits.

Xem thêm: Bán loa microlab x2 2.1 cũ, đồ dùng cũ, loa microlab x2

/ Việt phái mạnh là tổ quốc nhiệt đới nên có rất nhiều loại quả, tôi nghĩ về vải với chôm chôm là được yêu quý nhất và việt nam cũng xuất khẩu những các loại quả này nữa.Do you cultivate any fruits in your garden?/ các bạn có trồng cây nạp năng lượng quả làm sao trong sân vườn không?My garden is not that large./ Vườn của tớ không rộng như thế đâu.This grocery sells all kinds of fruits và vegetables./ siêu thị tạp hóa này bán toàn bộ các nhiều loại quả cùng rau củ.Some beverages were made from fruits such as grapes, apples, pomegranates và so on./ một vài loại thiết bị uống được làm từ củ quả như nho, táo, lựu và nhiều các loại khác.How many kilos of oranges do you want khổng lồ buy?/ bạn có nhu cầu mua bao nhiêu cân cam?How much is star apple?/ Vú sữa giá bao nhiêu vậy?Taste this delicious fruit!/ Ăn thử nhiều loại quả này đi!
*
Tên các loại trái cây bằng tiếng Anh

Ngoài phần nhiều mẫu câu phổ cập trên, hoa quả còn được ứng dụng trong các thành ngữ làm cho tiếng Anh trở nên đa dạng mẫu mã và đổi khác khôn lường. Hãy xem đa số ví dụ bên dưới đây:

The fruit of something/ Nghĩa: Thành quả tốt đẹp của việc gì đó (cũng gồm từ “quả” thật luôn nhé)The award he received is the fruit of his hard work./ Giải thưởng anh ấy dìm được chính là thành quả của sự chăm chỉ.The táo bị cắn of your eye/ Nghĩa: Người bạn rất thíchYou are the táo khuyết of my eyes./ Tôi rất yêu dấu bạn.Go bananas/ Nghĩa: “Phát điên”, giận dữ hoặc thừa hào hứngYour mom will go bananas if she sees your room in this dirty condition./ Mẹ bạn sẽ phát năng lượng điện nếu bà ấy thấy căn phòng của công ty bẩn như vậy này.A bite at the cherry/ Nghĩa: một cơ hội đạt được điều gì đóJack definitely wants a bite of the cherry./ Jack chắc hẳn rằng muốn gồm một cơ hội.Not give a fig/ Nghĩa: không hứng thú, không quan tâmOkay, you can do what you like. I don’t give a fig./ Được thôi, chúng ta cũng có thể làm đầy đủ gì các bạn muốn. Tôi không quan tâm.Apples & oranges/ Nghĩa: không giống biệtMy sister and my brother just apples and oranges./ Chị gái và anh trai tôi cực khác nhau.Lemon/ Nghĩa: một phương tiện không vận động tốtI was shocked. The car dealer sold me a lemon./ Tôi đã biết thành sốc. Người cung cấp xe bán ra cho tôi một mẫu xe hỏng.

ova.edu.vn vừa share với các bạn Tên những loại trái cây bởi tiếng Anh. Hi vọng, phần lớn thông tin kỹ năng trên sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình cũng như cuộc sống. Chúc chúng ta sức khỏe cùng thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *