LẬP BẢNG BÌNH PHƯƠNG TỪ 0 ĐẾN 20, BÀI 58 TRANG 28 SGK TOÁN 6 TẬP 1

Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Lịch sử cùng Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên cùng xã hội
Khoa học
Lịch sử với Địa lýTiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Hoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạo
*

a , lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 mang lại 20

b , lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 mang đến 10


*

*

*

a. Lập bảng bình phương của các số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang đến 20.

Bạn đang xem: Lập bảng bình phương từ 0 đến 20

b. Lập bảng lập phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 10.


1) Lập bảng bình phương của các số thoải mái và tự nhiên từ 0 đến 20.

2) lập bảng lập phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 10


1^2=1

2^2=4

3^2=9

4^2=16

5^2=25

6^2=36

7^2=49

8^2=64

9^2=81

10^2=100

11^2=121

12^2=144

13^2=169

14^2=196

15^2=225

16^2=256

17^2=289

18^2=324

19^2=361

20^2=400


Lập bảng bình phương các số từ nhiêu trường đoản cú 0 đến 20

Viết từng số sau thành bình phương cảu một số tự nhiên 64;169;196.

Lập bảng lập phương của các số tự nhiên từ 0 mang đến 10

Viết từng số sau thành lập và hoạt động phương của một trong những tự nhiên 27;125;216


bảng bình phương :0=0 1=1 2=4 3=9 4=16 5=25 6=36 7=49 8=64 9=81 10=100

11=121 12=144 13=169 14=196 15=225 16=256 17=284 18= 324 19=361 20=400

64=82 ; 169= 132 ; 1962

bang lap phuong minh chiu


Lập bảng bình phương những số từ bỏ nhiêu từ 0 mang đến 20

Viết từng số sau thành bình phương cảu một số tự nhiên 64;169;196.

Lập bảng lập phương của các số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 10

Viết mỗi số sau thành lập phương của một số tự nhiên 27;125;216


Lập bảng bình phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang đến 20.B) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên : 64; 169; 196Bài 2:A) Lập bảng lập phương của các số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 10>B) Viết mỗi số sau thanh lập phương của một số tự nhiên : 27; 125; 216


a) 

 01234567891011121314151617181920
bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400

b)64=82

169=132

196=142


Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 mang đến 20

Viết từng số sau thành bình phương của 1 số ít tự nhiên;64,169,196

Lập bảng lập phương của những số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang đến 10

Viết mỗi số sau thành lập phương của một số ít tự nhiên;27,125,216


1/lập bảng bình phương (n2) của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang đến 20

2/lập bảng bình phương (n2) của các số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang đến 10


a)

 1234567891011121314151617181920 
n2149162536496481100121144169196225256289324361400 

b)

 12345678910
n2149162536496481100

 


1.a) Lập bảng bình phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 20.b) Viết từng số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.2.a) Lập bảng bình phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 10.b) Viết mỗi số sau thành lập phương của một vài tự nhiên: 27; 125; 216


a) 

Số từ bỏ nhiên01234567891011121314151617181920 
Bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400 

b) 64 = 82 ; 169 = 132 ; 196 = 142

2.

Xem thêm: Cổ Lực Na Trát Chiều Cao

Số trường đoản cú nhiên012345678910
Bình phương0149162536496481100

b) 27 = 33 ; 125= 53 ; 216= 63.


a) 

Số trường đoản cú nhiên01234567891011121314151617181920 
Bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400 

b) 64 = 82 ; 169 = 132 ; 196 = 142

2.

Số trường đoản cú nhiên012345678910
Bình phương0149162536496481100

1.a) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 mang đến 20.b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số trong những tự nhiên: 64; 169; 196.2.a) Lập bảng bình phương của các số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang đến 10.b) Viết từng số sau thành lập phương của một trong những tự nhiên: 27; 125; 216


1 )

a) 02=0 ; 12=1 ; 22 = 4 ;32 = 9; 42 = 16; 52 =25 ; 62 = 36 ; 72= 49 ; 82 = 64 ; 92 = 81 ; 102 = 100

112 = 121 ; 122 = 144 ; 132 = 169 ; 142 = 196 ; 152 = 225 ; 162 = 256 ; 172 = 289 ; 182 = 324 ; 192 = 361 ; 202 = 400.

b) 64 = 82 ; 169 = 132 ; 196 = 142 

2 )

a) 

STN012345678910
Bình phương0149162536496481100

b) 27 = 33 ; 125 = 53 ; 216 = 63 .


a) 

Số tự nhiên01234567891011121314151617181920 
Bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400 

b) 64 = 82 ; 169 = 132 ; 196 = 142

*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

a. Lập bảng bình phương của những số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang đến 20?

b. Viết từng số sau thành bình phương của một số trong những tự nhiên:64; 169; 196


*

*

a)

 01234567891011121314151617181920
bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400

 b)64=82

169=132

196=142


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà bạn cần!

1.a) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang đến 20.b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.2.a) Lập bảng bình phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 cho 10.b) Viết từng số sau ra đời phương của một trong những tự nhiên: 27; 125; 216


a)

Số trường đoản cú nhiên01234567891011121314151617181920
Bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400

b) 64 = 82; 169 = 132; 196 = 142

2.

Số từ nhiên012345678910
Bình phương0149162536496481100

b) 27 = 33; 125= 53; 216= 63.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *