Hệ Thống Kiến Thức Toán Lớp 11 Cụ Thể Theo Từng Chương, Hệ Thống & Tổng Hợp Kiến Thức Thi Thptqg (Full)

Tổng hợp kỹ năng cần cố kỉnh vững, các dạng bài tập và thắc mắc có tài năng xuất hiện nay trong đề thi HK1 Toán học tập 11 sắp tới


Tổng phù hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD


PHẦN 1

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

1. Hàm số tuần hoàn

Hàm số (f(x)) xác minh trên tập hòa hợp (D) call là tuần hoàn giả dụ tồn tại một số dương (T) làm thế nào cho với đa số (x in D) ta có:

+) (x - T in D) cùng (x + T in D)

+) (f(x + T) = f(x))

Số nhỏ dại nhất (nếu có) trong số số (T) gồm các đặc điểm trên hotline là chu kì của hàm tuần hoàn (f(x))

2. Các hàm con số giác

a) Hàm số (y = sin x)

+ TXĐ: (D = mathbbR)

+ Tập giá trị ( m< - 1;1>)

+ Hàm số (y = sin x) là hàm số lẻ bên trên (mathbbR).

Bạn đang xem: Hệ thống kiến thức toán lớp 11

+ Hàm số (y = sin x) tuần hoàn với chu kì (2pi )

Chiều vươn lên là thiên trên (< - pi ;pi >)

 

*

 

Đồ thị:

 

*

b) Hàm số (y = cos x)

+ Hàm số (y = cos x) là hàm số chẵn bên trên (mathbbR).

+ Hàm số (y = cos x) tuần trả với chu kì (2pi ).

Chiều trở nên thiên bên trên (< - pi ;pi >)

 

*

Đồ thị:

 

*

c) Hàm số (y = an x)

+ Hàm số (y = an x) là hàm số lẻ trên (mathbbRackslash left dfracpi 2 + kpi ,k in mathbbZ ight\)

+ Hàm số (y = an x) tuần hoàn với chu kì (pi ).

Chiều phát triển thành thiên bên trên (left( - dfracpi 2;dfracpi 2 ight))

 

*

Đồ thị:

 

*

Chú ý: trong hệ trục toạ độ (Oxy) những đường thẳng tất cả phương trình (x = dfracpi 2 + kpi ,k in mathbbZ) được điện thoại tư vấn là các đường tiệm cận của đồ vật thị hàm số (y = an x).

d) Hàm số (y = cot x)

+ Hàm số (y = cot x) là hàm số lẻ trên (mathbbRackslash left kpi ,k in mathbbZ ight\)

+ Hàm số (y = cot x) tuần trả với chu kì (pi ).

Chiều biến thiên bên trên (left( - dfracpi 2;dfracpi 2 ight))

 

*

Đồ thị:

 

*

Chú ý: trong hệ trục toạ độ (Oxy) những đường thẳng tất cả phương trình (x = kpi ,;k in mathbbZ) được call là các đường tiệm cận của trang bị thị hàm số (y = cot x)

II. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

1. Phương trình (sin x = m)

+ giả dụ (left| m ight| > 1) phương trình vô nghiệm.

+ trường hợp (left| m ight| le 1), lúc ấy đặt (m = sin alpha ) ta được: (sin x = msinalpha Leftrightarrow left< eginarraylx = alpha + 2kpi \x = pi - alpha + 2kpi endarray ight.,k in Z)

Đặc biệt: Ta có các kết quả:

( + )sin x = 0 Leftrightarrow x = kpi ;)

( + )sin x = - 1 Leftrightarrow x = - dfracpi 2 + k2pi ;)

( + )sin x = 1 Leftrightarrow x = dfracpi 2 + k2pi ;)

2. Phương trình (cos x = m)

+ nếu như (left| m ight| > 1) phương trình vô nghiệm.

+ ví như (left| m ight| le 1), khi ấy đặt (m = cos alpha ) ta được: (cos x = cos alpha Leftrightarrow left< eginarraylx = alpha + 2kpi \x = - alpha + 2kpi endarray ight.,k in Z)

Đặc biệt: Ta có những kết quả:

(cos x = 0 Leftrightarrow x = dfracpi 2 + kpi ;)(cos x = - 1 Leftrightarrow x = pi + k2pi ;)(cos x = 1 Leftrightarrow x = k2pi )

3. Phương trình ( an x = m)

Phương trình luôn có nghiệm (x = arctan m + kpi ).

Đặc biệt: ( an x = an alpha Leftrightarrow x = alpha + kpi (k in mathbbZ))

4. Phương trình (cot x = m)

Phương trình luôn có nghiệm (x = mathop m arccot olimits m + kpi ).

Đặc biệt: (cot x = cot alpha Leftrightarrow x = alpha + kpi (k in mathbbZ)).

III. MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ĐƠN GIẢN

1. Phương trình hàng đầu đối với một hàm số lượng giác

Chuyển phương trình về dạng phương trình lượng giác cơ bản.

2. Phương trình bậc hai đối với một hàm con số giác

Đặt hàm con số giác có tác dụng ẩn phụ và đặt đk cho ẩn phụ nếu có (thí dụ t = sinx hoặc t = cosx, đk |t|(le) 1), rồi giải phương trình theo ẩn phụ này.

3. Phương trình số 1 đối cùng với (sin x) với (cos x)

Phương trình số 1 đối cùng với (sin x) và (cos x) gồm dạng:

(asin x + bcos x = c) (1)

Phương pháp chung:

Cách 1: (Thường cần sử dụng cho giải phương trình)

- cách 1: Kiểm tra điều kiện có nghiệm của phương trình: (a^2 + b^2 ge c^2).

- bước 2: phân tách hai vế của phương trình đến (sqrt a^2 + b^2 ) thì phương trình gồm dạng:

(dfracasqrt a^2 + b^2 cos x + dfracbsqrt a^2 + b^2 sin x )(= dfraccsqrt a^2 + b^2 ).

- bước 3: Đặt (cos alpha = dfracasqrt a^2 + b^2 ,sin alpha = dfracbsqrt a^2 + b^2 ) thì phương trình thay đổi (cos left( x - alpha ight) = dfraccsqrt a^2 + b^2 ).

- cách 4: Giải phương trình lượng giác cơ bản trên kiếm tìm (x).

Cách 2: (Thường dùng để giải với biện luận):

- bước 1: Xét (x = pi + k2pi Leftrightarrow dfracx2 = dfracpi 2 + kpi ) có là nghiệm xuất xắc không.

- bước 2: Xét (x e pi + k2pi Leftrightarrow dfracx2 e dfracpi 2 + kpi ) thì đặt (t = an dfracx2 Rightarrow sin x = dfrac2t1 + t^2,)(cos x = dfrac1 - t^21 + t^2) ta được phương trình bậc hai theo (t:(b + c)t^2 - 2at + c - b = 0).

- bước 3: Giải phương trình trên tìm (t Rightarrow x) và đánh giá điều kiện, kết luận nghiệm.

Nhận xét :

Từ bí quyết giải 1 ta tất cả được kết quả sau:

( - sqrt a^2 + b^2 le asin x + bcos x le)( sqrt a^2 + b^2 )

Kết quả đó gợi nhắc cho việc về giá trị lớn số 1 và bé dại nhất của những hàm số dạng (y = asin x + bcos x) hoặc (y = dfraca.sin x + b.cos xc.sin x + d.cos x) và phương thức đánh giá cho một số trong những phương trình lượng giác.

Dạng sệt biệt: Ta có các kết quả:

(eginarray*20leginarraylsin x + cos x = 0\ Leftrightarrow x = - dfracpi 4 + kpi ,k in mathbbZendarray\eginarraylsin x - cos x = 0\ Leftrightarrow x = dfracpi 4 + kpi ,k in mathbbZendarrayendarray)

4. Phương trình đẳng cấp đối với (sin x)(cos x).

Phương trình dạng (a_0sin ^nx + a_1sin ^n - 1xcos x + ... )(+ a_n - 1sin xcos ^n - 1x + a_ncos ^nx = 0).

Phương pháp chung:

- cách 1: Xét (cos x = 0 Rightarrow sin x = 1), nuốm vào phương trình coi có thỏa mãn nhu cầu hay không.

- cách 2: Xét (cos x e 0), phân tách hai vế của phương trình cho (cos ^nx e 0) và đặt ( an x = t).

Xem thêm: Bị Nứt Cổ Gà Có Nên Cho Bé Bú Đủ Sữa, Mẹ Không Đau Đớn, Cách Chữa Nứt Cổ Gà Khi Cho Con Bú

- bước 3: Giải phương trình ẩn (t) search nghiệm (t).

- bước 4: Giải phương trình ( an x = t) tra cứu nghiệm, kiểm tra đk và tóm lại nghiệm.

5. Phương trình đối xứng và dạng đối xứng với (sin x) cùng (cos x).

Phương trình dạng (a(sin x + cos x) + bsin xcos x + c = 0).

Phương pháp chung:

- bước 1: Đặt (sin x + cos x = t )(Rightarrow sin xcos x = dfract^2 - 12).

- cách 2: nỗ lực vào phương trình tra cứu (t).

- cách 3: Giải phương trình (sin x + cos x = t)( Leftrightarrow sqrt 2 sin left( x + dfracpi 4 ight) = t) nhằm tìm (x).

IV. Một trong những dạng toán hay gặp:

Dạng 1: tra cứu TXĐ của hàm số.

Phương pháp:

Sử dụng điều kiện khẳng định của các hàm phân thức, hàm căn bậc, hàm vị giác (tan, cot).

- Hàm số (y = sqrt fleft( x ight) ) xác định nếu (fleft( x ight) ge 0).

- Hàm số (y = dfrac1fleft( x ight)) xác minh nếu (fleft( x ight) e 0).

- Hàm số (y = an uleft( x ight)) xác minh nếu (cos uleft( x ight) e 0 Leftrightarrow uleft( x ight) e dfracpi 2 + kpi ).

- Hàm số (y = cot uleft( x ight)) khẳng định nếu (sin uleft( x ight) e 0 Leftrightarrow uleft( x ight) e kpi ).

Dạng 2: tìm kiếm chu kì của hàm số.

Phương pháp:

- Hàm số (y = sin left( ax + b ight),y = cos left( ax + b ight)) tuần hoàn với chu kỳ (T = dfrac2pi a ight).

- Hàm số (y = an left( ax + b ight),y = cot left( ax + b ight)) tuần hoàn với chu kỳ (T = dfracpi left).

- Hàm số (y = f_1left( x ight),y = f_2left( x ight)) theo lần lượt có chu kỳ luân hồi (T_1,T_2) thì hàm số (y= f_1left( x ight) pm f_2left( x ight)) có chu kỳ (T_0 = BCNNleft( T_1,T_2 ight))

Dạng 3: tìm GTLN, GTNN của hàm số lượng giác.

Phương pháp:

Sử dụng các review ( - 1 le sin x le 1; - 1 le cos x le 1) để reviews tập giá trị của hàm số.

Chương trình toán học tập trung học phổ thông là một trong chương trình quan trọng không chỉ ship hàng trong các kỳ thi mà còn áp dụng không hề nhỏ trong cuộc sống thường ngày hàng ngày, trong các số ấy toán lớp 11 chiếm một trong những phần rất lớn. Vày vậy, shop chúng tôi đã tổng hòa hợp và biên soạn tài liệu công thức toán 11 phần đại số giải tích theo công tác toán phổ quát của Bộ giáo dục đào tạo và đào tạo sẽ giúp các em gồm một tài liệu nhằm ôn tập hiệu quả. Mong muốn tài liệu này sẽ giúp ích các em trong việc khối hệ thống hóa lịch trình toán 11 dành riêng và công tác toán diện tích lớn nói chung.

I. Các phần đề nghị học cách làm toán 11

Trong công tác lớp 11, các công thức toán 11 được triệu tập ở các phần lượng giác, tổ hợp, dãy số, đạo hàm,… ví dụ như sau:

A. Cách làm lượng giác

1. Độ và radian

2. Các hệ thức cơ bản

3. Các hệ quả cẩn nhớ

4. Những cung liên kết

5. Các công thức biến hóa đổi

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

3) bắt tắt đề bài trước lúc giải

Có rất nhiều em học viên chủ quan tiền hoặc chưa có thói quen tóm tắt đề bài trước lúc là, điều này nhiều khi sẽ tạo ra những sai trái đáng tiếc. Vấn đề tóm tắt lại việc sẽ có ý nghĩa sâu sắc rất quan trọng trong bài toán đưa ra các dữ liệu đúng mực mà đề bài đặt ra, giúp những em tổng quan được được đề bài bác và yêu thương cầu buộc phải làm để xác minh đúng hướng giải bài toán. Bên cạnh đó việc cầm tắt để giúp đỡ các em khẳng định được tính logic cho vấn đề tránh không nên sót cùng lạc đề.

4) làm thật nhiều bài tập

Nếu các em chỉ học lý thuyết thì những em khó hoàn toàn có thể giải được những bài tập, đặc biệt là các bài cải thiện để dành những công dụng tốt hơn. Khi làm cho thật nhiều bài bác tập, những em vẫn tiếp cận với khá nhiều dạng toán không giống nhau, vô số cách thức tiếp cận vấn đề khác nhau, từ đó khi đi thi hoặc kiểm tra họ sẽ không bị bỡ ngỡ trước các dạng toán lạ.

5) học tập từ dễ mang lại khó

Khi có tác dụng quen những bài bác tập cơ bạn dạng sẽ tạo rất nhiều động lực nhằm tiếp cận những bài bác khó rộng nữa. Giải được các bài toán những em sẽ tạo được niềm mê mệt với môn toán và quên đi nỗi khiếp sợ với môn học tập này.

6) học toán từ hầu như sai lầm

Không chỉ học tập toán mà còn học với tất cả môn khác, đều trước tiên là ý thức ham học cùng cẩn thận. Khi được thầy cô thay thế sửa chữa lỗi sai hãy ghi chép cẩn trọng và coi lại để tránh mắc lại vào các lần tiếp theo. Sai là điều mà bất cứ ai đều gặp phải nhưng đặc biệt quan trọng là bọn họ sửa chữa để hoàn thành xong và học giỏi hơn.

Trên trên đây là tổng thể công thức toán 11 – phần đại số cùng giải tích mà chúng tôi đã tổng hợp cùng soạn thảo lại. Cảm ơn những em vẫn theo dõi tư liệu này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *