KÍ TỰ ĐẶC BIỆT MẶT CƯỜI BẰNG KÍ TỰ ĐẶC BIỆT MẶT CƯỜI, MỘT SỐ KÍ TỰ ĐẶC BIỆT MẶT CƯỜI ĐÁNG YÊU NHẤT 2021

Bộ sưu tập các icon mặt cười bởi kí tự quan trọng ×͜× ☹ ☺ ☻ ❤️ với 1001 kiểu hình tượng cảm xúc hình khía cạnh cười không giống nhau dưới dạng Icon ✅ Emoji ✅ Xếp Hình.


Kí từ bỏ Mặt mỉm cười Dấu X

Những kí tự mặt cười cợt dấu x lừng danh nhất được đa số chúng ta đọc cần sử dụng tại symbols.vn:


Kí tự quan trọng mặt cười cợt XKí tự mặt mỉm cười X
×͜×✘ꪎꤪツ✘
×‿×MR͜͡ ๛X
`×͜×メ‿×
ˣ‿ˣx‿ х
㋡❖⎈✖‿✖
<✖‿✖>(X_X)
•~•
×_×メ‿メ
X‿‿XX ‿X

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *