Review & swatch: son city color màu capuchino, city color be matte lipstick cappuccino

Mình đã quay lại đây! Thực sự dạo bước này không biết viết gì bắt buộc lại liên tiếp rì viu son vậy, ao ước bạn đừng chán mình nhá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *